Βιογραφικό

Η Studyhelp διαθέτει ένα άρτιο δίκτυο επιστημονικών συνεργατών, ικανών να αναλάβουν την παροχή συμβουλών με στόχο την υποστήριξη φοιτητών / σπουδαστών σε πληθώρα επιστημονικών αντικειμένων. Επί του παρόντος η εταιρεία δε βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέων συνεργατών.