Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική έχει σαν στόχο της τη διερεύνηση και αποτύπωση των κλίσεων, των προοπτικών και των πιθανών λύσεων σχετικά με την επιλογή επαγγελματικού δρόμου από το συμβουλευόμενο.

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική αναπτύσσεται πάνω στους ακόλουθους άξονες:

1. Ανάπτυξη σαφούς κατανόησης του εαυτού, των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων και των πιθανών εμποδίων.

2. Γνωριμία και εξοικείωση με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις επιτυχίας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις απολαβές, τις ευκαιρίες και τις προοπτικες σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Το φροντιστήριό μας, κατανοώντας τις απαιτήσεις της εποχής, συνεργάζεται με εξειδικευμένη επαγγελματική σύμβουλο, παρέχοντας τη δυνατότητα ατομικών συνεδριών για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή δημιουργία βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής.

Οι συνεδρίες αυτές πραγματοποιούνται είτε στο χώρο του φροντιστηρίου μας είτε εξ’ αποστάσεως (skype).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!