ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξή σας στη διαδικασία δημοσίευσης μιας επιστημονικής μελέτης (θεωρητικής ή ερευνητικής) σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Συχνά η διαδικασία αυτή απαιτεί μια εξαρχής στρατηγική, με την κατάλληλη δόμηση ενός άρθρου, την επιλογή επιστημονικού περιοδικού, τη μορφοποίηση του κειμένου με βάση τις οδηγίες του περιοδικού, τη σύνταξη συνοδευτικών επιστολών προς τον editor και τους reviewers κτλ.

Οι αποφάσεις και ο προσεκτικός σχεδιασμός των ανωτέρω είναι κομβικής σημασίας προκειμένου αφ’ ενός ένα άρθρο πράγματι να φτάνει στο στάδιο της δημοσίευσης, αφ’ ετέρου να μην δημοσιεύεται σε ένα περιοδικό κατώτερου impact factor σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να πετύχει, ως συνάρτηση μιας άστοχης και βιαστικής επιλογής. Για πολλούς ερευνητές η δημοσίευση ενός άρθρου σε ένα περιοδικό είναι συνάρτηση των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων, που καθορίζουν αυτή τη στρατηγική.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί άμεσα να υποβάλλει μια αίτηση για υποτροφία είναι καλύτερη η σύνταξη και αποστολή ενός άρθρου σε ένα περιοδικό με πιο χαμηλό impact factor και μικρό χρονικό διάστημα από την υποβολή ως τη δημοσίευση, καθώς η αξιοποίηση μιας δημοσίευσης στην αίτηση υποτροφίας μπορεί να έχει καταλυτική επίδραση στην πιθανότητα αποδοχής αυτής.

Αντιθέτως, για έναν ερευνητή που ήδη διαθέτει δημοσιεύσεις και επιθυμεί να κάνει ένα παραπάνω βήμα, είναι προτιμότερη στρατηγική η επιλογή journals με πιο υψηλό impact factor και η αποστολή του άρθρου σε αυτά ένα προς ένα μέχρι που το άρθρο θα γίνει αποδεκτό.

Η εταιρεία μας σας βοηθά επομένως όχι μόνο στα ζητήματα που αφορούν το ίδιο το κείμενο, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την όλη στρατηγική προσέγγιση της διαδικασίας υποβολής και δημοσίευσης ενός άρθρου.