Συχνές Ερωτήσεις

Προκειμένου να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ανάληψης της εργασίας, απαιτείται να μας αποστείλετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες αυτής και να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας. Η ομάδα μας θα σας απαντήσει άμεσα με e –mail και εντός 1 -3 εργάσιμων ημερών θα έχετε την απάντησή μας.

Κάθε νέο αίτημα κοστολογείται με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, το βαθμό δυσκολίας, την έκταση και το χρόνο παράδοσης. Κάθε μας προσφορά καλύπτει την αμοιβή του εξειδικευμένου επιστημονικού μας συνεργάτη, την προμήθεια του φροντιστηρίου και όλες τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές.

Σε περίπτωση συνεργασίας, θα χρειαστεί μια προκαταβολή της τάξης του 30%, ενώ το υπόλοιπο θα εξοφληθεί τη μέρα της παράδοσης της εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μια επίσκεψη στα γραφεία μας, είτε χρησιμοποιώντας τραπεζικό μας λογαριασμό.
Για ποσά έως 100€, η προκαταβολή πρέπει να αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ποσού.
Αναφορικά στις καταθέσεις, εάν αυτές δεν προκύπτουν είτε μέσω φυσικής παρουσίας στο χώρο του Φροντιστηρίου και πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με κατάθεση σε φυσικό κατάστημα της Τραπέζης Eurobank είτε με χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τραπέζης Εurobank αλλά με χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής ή κατάθεσης από τρίτη Τράπεζα (π.χ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πειραιώς, Aplha κλπ) τότε οι εργασίες θα εκκινούν / αποστέλλονται μόνο μετά την εμφάνιση του εμβάσματος στον τραπεζικό μας λογαριασμό και σε κάθε περίπτωση ποτέ την ίδια ημέρα (συνήθως η διαδικασία αυτή διαρκεί 2 με 3 εργάσιμες ημέρες).

Εάν η εργασία ζητηθεί να παραδοθεί με τμηματικές παραδόσεις τότε εξυπακούεται ότι θα πρέπει να γίνεται και η αντίστοιχη επέκταση της προκαταβολής.

Η επικοινωνία γίνεται με το φροντιστήριο είτε μέσω e – mail είτε τηλεφωνικά. Για oποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά τη συγγραφή, συνιστάται η γραπτή επικοινωνία (αποστολή e – mail) με το φροντιστήριο, για λόγους διασφάλισης και τήρησης αρχείου.
Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να κανονιστεί είτε τηλεφωνικό ραντεβού είτε συνάντηση στο χώρο του φροντιστηρίου είτε skype call.

Ο φοιτητής εξαρχής καλείται να γνωστοποιεί και να αποστέλλει στο φροντιστήριο όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τη συγγραφή του έργου, όλες τις πιθανές οδηγίες που έχει στη διάθεσή του καθώς και όλα τα συνοδευτικά αρχεία που την αφορούν.
Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης και αποστολής αυτών, το φροντιστήριο δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Βεβαίως, αρκεί να μας το γνωστοποιήσετε από την αρχή της επικοινωνίας μας και φυσικά, εφόσον ο χρόνος παράδοσης και η έκταση της εργασίας το επιτρέπουν.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλης της εργασίας εκτός από το καθαυτό κομμάτι της υλοποίησης της έρευνας – δηλαδή τη διανομή ερωτηματολογίων ή / και τη διενέργεια συνεντεύξεων.
Τα δεδομένα αυτά απαιτείται να μας προσκομιστούν προκειμένου εμείς στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους – είτε αυτή είναι στατιστική ανάλυση είτε ποιοτική είτε συνδυασμός αυτών.
Αναφορικά στην ποσοτική έρευνα, τα δεδομένα ιδανικά πρέπει να μας παραδοθούν ομαδοποιημένα σε excel ενώ αναφορικά στην ποιοτική έρευνα, οι συνεντεύξεις θα πρέπει να μας παραδοθούν απομαγνητοφωνημένες.
Σε περίπτωση αδυναμίας, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας κάνουμε μία συμπληρωματική προσφορά για την απομαγνητοφώνηση ή για τη συμπλήρωση των δεδομένων σε excel.

Η εταιρεία δεσμεύεται απόλυτα για την παράδοση του εκάστοτε έργου, μετά την αποπληρωμή του. Η διασφάλισή σας προκύπτει από την νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, επίσημη φυσική έδρα, ΑΦΜ κ.ά σε διαφοροποίηση με πολλά γραφεία αποκλειστικά διαδικτυακά, χωρίς άδεια λειτουργίας, χωρίς ΑΦΜ και φυσικό χώρο κλπ. Επιπρόσθετα και κατόπιν αιτήσεως, υπογράφουμε και σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Στην προσφορά που αποστέλλουμε συμπεριλαμβάνονται οι διορθώσεις που πιθανόν να υποδειχθούν από τον καθηγητή σου μετά την τελική παράδοση της εργασίας. Το χρονικό διάστημα εκπόνησης των αλλαγών ορίζεται στους 4 κατά το μέγιστο μήνες μετά την τελική παράδοση εκάστοτε έργου. Η εταιρεία δύναται να αναλάβει κατά το μέγιστο 3 σετ αλλαγών μετά την τελική παράδοση του έργου. Όλες οι αλλαγές προκειμένου να υλοποιηθούν θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των αρχικά συμφωνηθέντων.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ολικής ανάθεσης πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, αναλαμβάνουμε και την παρουσίασή της σε powerpoint χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η εταιρεία μας εγγυάται το πρωτότυπο της συγγραφής του έργου. Επιπροσθέτως η εταιρεία μας διαθέτει το πιο αξιόπιστο λογισμικό που ανιχνεύει τη λογοκλοπή (antiplagiarism software), με τη βοήθεια του οποίου και την ανάλογη χρέωση (ανεξάρτητη από το κυρίως κόστος ενός εκάστου έργου) ελέγχονται όλες οι εργασίες κατόπιν σχετικού αιτήματος των πελατών. Έτσι, υπάρχει άμεση πιστοποίηση της αυθεντικότητας της εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε αποτελεσματικά στη συγγραφή της εργασίας σας με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων. Στις συνεδρίες αυτές, θα δουλεύετε την εργασία βήμα βήμα με τον εξειδικευμένο μας συνεργάτη – καθηγητή, έχοντας εσείς την ευθύνη συγγραφής και την συνολική εποπτεία.