Έλεγχος λογοκλοπής

Κάθε ακαδημαϊκό πόνημα θα πρέπει να είναι έργο πρωτότυπο χωρίς να συμπεριλαμβάνονται αυτούσια μέρη λοιπών επιστημονικών κειμένων. Για να διασφαλιστεί αυτό απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου προγράμματος. Η studyhelp με την εμπειρία ετών στο χώρο των ακαδημαϊκών εργασιών προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου μέσα από το εξειδικευμένο σύστημα εύρεσης λογοκλοπής Τurn It In. Η χρήση του εν λόγω συστήματος στοιχίζει 15 ευρώ ανά 5.000 λέξεις κειμένου μορφής Word. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η ορθή ανάγνωση ενός Report συστήματος ελέγχου λογοκλοπής. Σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.