Όροι Σύναψης Συμφωνίας

Οι παρακάτω όροι απευθύνονται σε κάθε άτομο που αποφασίζει τη σύναψη συμφωνίας με την studyhelp για την παροχή συμβουλών από μέρους της studyhelp οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σαν να εμφανίζονταν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβάνονταν στο περιεχόμενό του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ προχωρήσετε σε συμφωνία.

Η studyhelp παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε επιστημονικά θέματα και ο πελάτης δύναται να ζητήσει παροχή συμβουλών στο βαθμό που εκείνος επιθυμεί. Σε περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται την παράδοση κάποιου δοκιμίου η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στη studyhelp Αυτό σημαίνει ότι το δοκίμιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς και ερευνητικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας ως πηγή αναφοράς την studyhelp.