Εργασίες

Πρωταρχικός στόχος της studyhelp ΕΠΕ αποτελεί η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεών σας. Για αυτό το λόγο, οι συμβουλές πάνω στις εργασίες σας είναι απόλυτα εξατομικευμένες, με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Έτσι, η studyhelp ΕΠΕ παρέχει πλήρεις γραπτές εγγυήσεις για την πρωτοτυπία των κειμένων των εργασιών, χωρίς κίνδυνο λογοκλοπής (plagiarism), με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (antiplagiarism software). Η συμβολή μας δύναται να περιλαμβάνει είτε την ολική είτε τη μερική εκπόνηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Είδη εργασιών:

– Προπτυχιακές εργασίες: Είναι οι εργασίες στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας διδασκαλίας ενός μαθήματος σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ κλπ., οι οποίες είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

– Πτυχιακές εργασίες: Είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στα τελευταία εξάμηνα των φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ κλπ., οι οποίες συνήθως απαιτούν την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ και οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου.

– Μεταπτυχιακές εργασίες: Είναι οι εργασίες προς παράδοση στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μεταπτυχιακού μαθήματος, οι οποίες είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

– Διπλωματικές εργασίες: Είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ κλπ., οι οποίες απαιτούν την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ και οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.

– Διδακτορικές διατριβές: Είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Διδακτορικού Διπλώματος (Phd) και οδηγούν στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών.

– Εργασίες Ανοιχτών Πανεπιστημίων: Είναι οι εργασίες που εκπονούνται κατά κύριο λόγο για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ή για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μαθήματος στο ΕΑΠ/ΑΠΚΥ.

Για όποιο είδος εργασίας και αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε συμπληρώνοντας την αίτηση εργασίας, είτε τηλεφωνικά.