Όροι Σύναψης Συμφωνίας

Οι παρακάτω όροι απευθύνονται σε κάθε άτομο που αποφασίζει τη σύναψη συμφωνίας με την studyhelp Ε.Π.Ε για την παροχή συμβουλών από μέρους της studyhelp Ε.Π.Ε. Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σάν να εμφανίζονταν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβάνονταν στο περιεχόμενό του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ προχωρήσετε σε συμφωνία.

Η studyhelp Ε.Π.Ε. παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε επιστημονικά θέματα και ο πελάτης δύναται να ζητήσει παροχή συμβουλών στο βαθμό που εκείνος επιθυμεί. Σε περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται την παράδοση κάποιου δοκιμίου η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στη studyhelp Ε.Π.Ε. Αυτό σημαίνει ότι το δοκίμιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς και ερευνητικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας ως πηγή αναφοράς την studyhelp Ε.Π.Ε.