Υποστήριξη Σπουδών

Πρόσφατα

Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
admin
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)

Υποστήριξη σε καθηγητές

Η studyhelp Ε.Π.Ε. κατανοώντας το φόρτο εργασίας των καθηγητών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και με βάση τη μεγάλη σχετική εμπειρία των στελεχών της, αναλαμβάνει την υποστήριξη του έργου καθηγητών ΑΕΙ/AΤΕΙ στους ακόλουθους τομείς:

  • Προετοιμασία και συγγραφή σημειώσεων και παρουσιάσεων μαθημάτων.
  • Προετοιμασία εργασιών προς ανάθεση στους σπουδαστές.
  • Διόρθωση εβδομαδιαίων/απαλλακτικών/πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών.
  • Συγγραφή άρθρων, εύρεση βιβλιογραφίας.
  • Εκτυπωτικές εργασίες, φωτοτυπίες.
  • Σχεδιασμός, κατάρτιση και ενημέρωση ιστοσελίδας.