Υποστήριξη Σπουδών

Πρόσφατα

Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
admin
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)

Υποστήριξη σε υποψηφίους διδάκτορες

Η studyhelp Ε.Π.Ε. προσφέρει σε υποψηφίους διδάκτορες θετικών επιστημών τη δυνατότητα συνεργασίας με έμπειρους επιστήμονες - διδάκτορες, οι οποίοι αναλαμβάνουν να τους δώσουν τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέχιση της έρευνάς τους.

 

Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι συναντούν δυσκολίες στη συγγραφή ερευνητικών άρθρων, είτε χρειάζονται την υποστήριξη ενός έμπειρου διδάκτορα προκειμένου να δώσουν μια ώθηση στο διδακτορικό, μπορούν να βρουν υποστήριξη στην studyhelp.

Ο κορμός της εταιρίας αποτελείται από επιστήμονες - κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη εμπειρία στην συγγραφή ερευνητικών άρθρων.

 

Συγκεκριμένα, η studyhelp  αναλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Καθοδήγηση ερευνητικής πορείας του υποψηφίου διδάκτορα.
  • Συγκρότηση ερευνητικής σκέψης.
  • Προετοιμασία ή/και συμβολές για συγγραφή ερευνητικού άρθρου.