Υποστήριξη Σπουδών

Πρόσφατα

Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
admin
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)

Υπηρεσίες υποστήριξης

H studyhelp Ε.Π.Ε, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς δύναται να υποστηρίξει πλήρως τη συγγραφή ερευνητικών και αναπτυξιακών προτάσεων προς χρηματοδότηση/επιχορήγηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών της.

Συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους και πολύπειρους συνεργάτες, κατόχους διδακτορικών τίτλων, δύναται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και υποστήριξη τόσο σε υποψήφιους διδάκτορες, όσο και σε καθηγητές.