Μεταφράσεις

Η studyhelp Ε.Π.Ε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, αναλαμβάνει την εκπόνηση παντός είδους τεχνικών μεταφράσεων από/σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εκπόνησης μεταφράσεων από/σε Αγγλικά και Γαλλικά παντός είδους κειμένων (λογοτεχνικών, κλπ). Οι μεταφράσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά δακτυλογραφημένες και το κόστος είναι ανάλογο των προς μετάφραση σελίδων.