Υποστήριξη Σπουδών

Πρόσφατα

Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
admin
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)

Μεταφράσεις

Η studyhelp Ε.Π.Ε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, αναλαμβάνει την εκπόνηση παντός είδους τεχνικών μεταφράσεων από/σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εκπόνησης μεταφράσεων από/σε Αγγλικά και Γαλλικά παντός είδους κειμένων (λογοτεχνικών, κλπ). Οι μεταφράσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά δακτυλογραφημένες και το κόστος είναι ανάλογο των προς μετάφραση σελίδων.

  • ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 4 σελίδες / ημέρα (πιο άμεση παράδοση των μεταφρασθέντων κειμένων είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης)
  • ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18 ευρώ / σελίδα