Έλεγχος λόγοκλοπής

Κάθε ακαδημαϊκό πόνημα θα πρέπει να είναι προϊόν πρωτότυπης συγγραφής και να μην περιέχει αυτούσια μέρη λοιπών επιστημονικών κειμένων. Για να εξασφαλιστεί αυτό απαιτείται ο έλεγχος μέσα από εξειδικευμένο πρόγραμμα εύρεσης λογοκλοπής. Η studyhelp με την εμπειρία ετών προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου λογοκλοπής με τη χρήση του λειτουργικού εύρεσης λογοκλοπής Turn It In. Η χρεώση για τη χρήση του εν λόγω προγράμματος είναι 15 ευρώ ανά 5.000 λέξεις. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η ορθή ανάγνωση ενός ελέγχου λογοκλοπής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.