Υποστήριξη Σπουδών

Πρόσφατα

Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)
admin
Anonymous (not verified)
Anonymous (not verified)

Διπλωματικές Εργασίες

Γενικές Πληροφορίες

Διπλωματικές ονομάζονται οι εργασίες που πραγματοποιούνται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών φοιτητών συνήθως πολυτεχνικών/τεχνικών σχολών, οι οποίες απαιτούν την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος. Η κοστολόγηση της παροχής συμβουλών επί μιας τέτοιας εργασίας εξαρτάται από το είδος (βιβλιογραφική ή όχι), το μέγεθος και τη δυσκολία της εργασίας.

Ενδεικτικός χρόνος:  4 – 5 μήνες
Ενδεικτικό κόστος:   620 – 980 ευρώ

Εγγυήσεις

Η studyhelp E.Π.Ε. αποτελεί την πιο αξιόπιστη και αποτελεσματικότερη λύση στην προσπάθειά σας να ενισχύσετε τις σπουδές σας.
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας να ικανοποιεί στο μέγιστο τις ανάγκες σας, προσφέρει  γραπτή εγγύηση με τη σύναψη κάθε συμφωνίας, με την οποία μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα της δουλειάς, την τήρηση των χρόνων παράδοσης, τις δυνατότητες συνεχούς επικοινωνίας, την πραγματοποίηση όσων διορθώσεων χρειαστούν, ακόμα και για την επιστροφή τον χρημάτων σας, εαν υπάρξει πρόβλημα από το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας.
Και το πιο σημαντικό: εγγύηση πρωτοτυπίας στο αποτέλεσμα της συνεργασίας μας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις που σας προσφέρουμε, παρακαλούμε διαβάστε εδώ.


Ζητήστε τη βοήθειά μας

Αν θέλετε να ζητήσετε βοήθεια για την εκπόνηση εργασίας, σας προτείνουμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Εργασίας. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@studyhelp.gr