Το Φροντιστήριο

Η «Studyhelp: συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σπουδών»  (Studyhelp) συστάθηκε έχοντας ως σκοπό:

  1. Την υποστήριξη σπουδών φοιτητών ανωτάτων και ανωτέρων βαθμίδων (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ιδιωτικών κολεγίων και εκπαιδευτηρίων), μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιστημονικά θέματα.
  2. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποψήφιους διδάκτορες κατά την εκπόνηση του ερευνητικού τους έργου.
  3. Την παροχή υπηρεσιών σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, όπως ενδεικτικώς, συντάξεις μελετών, ερευνών, αναφορικά με ερευνητικά και αναπτυξιακά τους προγράμματα.

Έχοντας ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών σε όλους τους τομείς, δύναται να παρέχει υποστήριξη σε όλα τα ερευνητικά πεδία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.